Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ελευθερία πληροφόρησης

A A A

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Είστε ευπρόσδεκτοι επικοινωνήστε με την οικονομική ανάπτυξη του Greater Sudbury εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ακόλουθες πράξεις:

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε μια επίσημη Αίτημα ελευθερίας πληροφοριών (FOI) μέσω της πόλης του Greater Sudbury.