Neidio i'r cynnwys

Gofal Iechyd a Gwyddorau Bywyd

A A A

Sudbury yw canolbwynt gofal iechyd y gogledd, nid yn unig mewn gofal cleifion ond hefyd ar gyfer ein hymchwil a’n haddysg flaengar mewn meddygaeth.

Fel arweinydd mewn gofal iechyd a gwyddorau bywyd yng Ngogledd Ontario, rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer twf a buddsoddiad yn y diwydiant. Rydym yn gartref i fwy na 700 o fusnesau a gweithrediadau yn y sector gofal iechyd a gwyddorau bywyd.

Sefydliad Ymchwil Gogledd y Gwyddorau Iechyd (HSNRI)

HSNRI yn gyfleuster ymchwil o'r radd flaenaf sydd hefyd yn cynnal ymchwil am boblogaethau Gogledd Ontario. Mae HSNRI yn canolbwyntio ar ddatblygu brechlynnau, ymchwil canser a heneiddio'n iach. HSNRI yw sefydliad ymchwil cysylltiedig Gwyddorau Iechyd Gogledd, canolfan iechyd academaidd Sudbury. Mae HSN yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau, gyda rhaglenni rhanbarthol ym meysydd gofal cardiaidd, oncoleg, neffroleg, trawma ac adsefydlu. Mae cleifion yn ymweld â HSN o ardal ddaearyddol eang ar draws gogledd-ddwyrain Ontario.

Cyflogaeth yn y sector iechyd

Mae Sudbury yn gartref i weithlu gofal iechyd a gwyddorau bywyd medrus. Mae ein sefydliadau ôl-uwchradd, gan gynnwys y Ysgol Feddygaeth Gogledd Ontario, helpu i recriwtio gweithlu medrus i ddenu cyllid, myfyrwyr ac ymchwilwyr yn y sector hwn ymhellach.

Gwyddorau Iechyd y Gogledd (HSN) yn ganolfan gwyddorau iechyd academaidd sy'n gwasanaethu Gogledd-ddwyrain Ontario. Mae HSN yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sy'n bodloni llawer o anghenion gofal cleifion, gyda rhaglenni rhanbarthol blaenllaw ym meysydd gofal cardiaidd, oncoleg, neffroleg, trawma ac adsefydlu. Fel un o gyflogwyr mwyaf Sudbury, mae gan HSN 3,900 o weithwyr, dros 280 o feddygon, 700 o wirfoddolwyr.

Mae arbenigwyr gofal iechyd tra hyfforddedig ac ymchwilwyr o'r radd flaenaf yn galw Sudbury yn gartref am ei gyfuniad heb ei ail o amwynderau trefol, asedau naturiol a byw'n fforddiadwy.