Přejít na obsah

2024 konference OECD o hornictví

Regiony a města

Sdílená vize blahobytu v hornických regionech

8. - 11. října 2024

A A A

O konferenci

Konference OECD o hornických regionech a městech 2024 se bude konat 8. - 11. října 2024 v Greater Sudbury v Kanadě.

Letošní konference shromáždí zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru, akademické obce, organizace občanské společnosti a domorodé představitele, aby diskutovali o blahobytu v těžebních regionech se zaměřením na dva pilíře:

  1. Partnerství pro udržitelný rozvoj v těžebních regionech
  2. Budoucí regionální dodávky nerostných surovin pro energetickou transformaci

Zvláštní pozornost bude věnována také domorodým obyvatelům v těžebních regionech, včetně předkonference vedených domorodými obyvateli a hlavního zasedání na téma Cesty udržitelné budoucnosti zaměřené na domorodé obyvatelstvo.

V dnešním nejistém geopolitickém klimatu a rostoucí poptávce po kritických nerostných surovinách čelí těžařské regiony značnému tlaku, aby přispěly ke globálním zásobám nerostných surovin a zároveň zajistily ekonomický, sociální a ekologický blahobyt pro místní komunity. Na této konferenci se sejde přibližně 300 zúčastněných stran z veřejného i soukromého sektoru, občanské společnosti a domorodých organizací, aby určili kroky k vybudování sdílené vize a silného partnerství na podporu těchto dvojích cílů.

 

Konferenci OECD o hornických regionech a městech v roce 2024 pořádá město Greater Sudbury a je organizována ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Sponzoři konference

Máte zájem o sponzoring konference OECD o hornických regionech a městech v roce 2024? Podívejte se na dostupné sponzorské příležitosti.