Preskoči na sadržaj

RNIP Draws

A A A

Sudbury RNIP rangira kandidate u grupi koristeći bodovni sistem. Odabiremo najbolje rangirane kandidate iz grupe i pozivamo ih da se prijave za preporuku zajednice.

Pravilo izjednačenja: Ako više od jednog kandidata ima najnižu ocjenu, granica se zasniva na datumu i vremenu kada su podnijeli prijavu

Datum
Može 27, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
N / A
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
N / A
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
6
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
155
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
N / A
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Može 3, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 16, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
19
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
100
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
15
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
170
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Može 3, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 10, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
32
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
145
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Može 3, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 22, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
33
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
175
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
April 22, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 11, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
20
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
160
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
4
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
155
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
April 11, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 4, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
36
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
195
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
5
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
195
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
2
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
245
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
April 4, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (6. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
29
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
220
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
6
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
220
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (5. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
30
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
230
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
2
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
230
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (4. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
42
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
240
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
1
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
240
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (3. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
42
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
250
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
5
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
250
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (2. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
43
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
265
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
2
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
265
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
N / A
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
1. februar 2024. (1. izvlačenje)
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
43
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
290
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
3
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
145
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Februar 1, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Januar 12, 2024
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
42
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
285
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
N / A
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
4
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
170
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Januar 12, 2024
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Decembar 21, 2023
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
38
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
260
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
1
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
275
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
3
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
185
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Decembar 12, 2023
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Decembar 14, 2023
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
35
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
240
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
1
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
300
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
3
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
170
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Decembar 1, 2023
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Novembar 30th, 2023
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
28
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
250
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
N / A
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
N / A
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
3
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
160
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Novembar 15th, 2023
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Novembar 28th, 2023
Broj razmatranih kandidata za Konvencionalni tok
33
Rezultat najniže rangiranog kandidata izvučen iz konvencionalnog toka
245
Broj kandidata koji se razmatraju za ograničeni tok
2
Ocena najniže rangiranog kandidata izvučena iz Limited Stream
260
Broj razmatranih kandidata za frankofonski tok
1
Ocjena najniže rangiranog kandidata iz Frankofonskog toka
365
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Novembar 1st, 2023
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Novembar 8, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
30
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 20, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
255
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 13th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 6, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
360
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 13th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
31
Broj kandidata izvučenih kroz frankofonski tok:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 4, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 11th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
49
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Septembar 22, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Septembar 20th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
35
Broj kandidata izvučenih kroz frankofonski tok:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Septembar 8, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Septembar 20th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 14th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Septembar 1st, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
62
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 14th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 31, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
54
Broj kandidata izvučenih kroz frankofonski tok:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 21, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juni 28, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
53
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juni 20, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Može 31, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 19, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Može 31, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 19, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
April 25, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
21
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 17, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Mart 29, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
27
Broj kandidata izvučenih kroz frankofonski tok:
5
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Mart 21, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Februar 23rd, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
25
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Februar 14th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
April 25, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
21
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 17, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Mart 29, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
27
Broj kandidata izvučenih kroz frankofonski tok:
5
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Mart 21, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Februar 23rd, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
25
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Februar 14th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja
N / A
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Januar 26th, 2023
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Januar 16th, 2023
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
250
Pravilo izjednačenja
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Decembar 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
48
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Decembar 8th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
*Dalja izvlačenja će biti ograničena zbog praznika i nastavljaju se u januaru 2023
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
31
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
200
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Novembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Novembar 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
305
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
28
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
235
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Oktobar 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Oktobar 21st, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
180
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Septembar 21st, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
24
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
19. septembar 2022. u 12:16 sati
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
220
Pravilo izjednačenja:
Septembar 14th, 2022
Imajte na umu:
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
275
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 23rd, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Avgust 22nd, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
270
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
290
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
*Može doći do više izvlačenja iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Avgust 12th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
5. avgusta 2022. u 1:11
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Frankofonski tok
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
7
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 25th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
245
Pravilo izjednačenja:
N / A
*U obzir će se uzeti samo kandidati sa liste kvalifikovanih zanimanja, osim ako primaju platu veću od 20 USD/sat.
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako kandidat koji ispunjava uslove nije izvršio posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.
Datum
Juli 27th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 4th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
330
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juli 15th, 2022
Broj razmatranih aplikanata:
1
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 15th, 2022
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
350
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Od 22. jula 2021. do 15. juna 2022. godine
Broj razmatranih aplikanata:
U toku
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
U toku
Razmatrana ocjena najniže rangiranog kandidata:
75
Pravilo izjednačenja:
N / A
Razmatramo sve kvalifikovane kandidate koji ispunjavaju minimalno ograničenje. Minimalno ograničenje iznosi 95 bodova ako se prijavljujete sa supružnikom ili vanbračnim partnerom, odnosno 75 bodova ako se prijavljujete bez supružnika ili vanbračnog partnera.
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
21. jula 2021
Broj razmatranih aplikanata:
3
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Juli 16th, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
260
Pravilo izjednačenja:
N / A
Datum
Juni 4th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
2
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Svibanj 28th 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
265
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm
Datum
Može 18th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
Može 10, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
150
Pravilo izjednačenja:
N / A
*Imajte na umu da su nedavno napravljene promjene u Kriterijumima za ocjenjivanje kandidata, koje omogućavaju novim kandidatima da traže više bodova na osnovu različitih faktora. Molimo pogledajte stranicu aplikacije RNIP za više detalja.
Datum
Može 11th, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
12
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 6, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
205
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat od tada prijavio. septembra 2020. i nisu izvukli posljednji žrijeb, postoji mogućnost da budu izvučeni u sljedećem kolu
Datum
April 26, 2021
Broj razmatranih aplikanata:
16
Datum posljednjeg razmatranja aplikanta:
April 19, 2021
Izvučeni rezultati najniže rangiranih kandidata:
240
Pravilo izjednačenja:
N / A
* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, postoji mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu
Datum
April 8th, 2021
Broj razmatranih aplikanata
12
Datum posljednjeg razmatranog kandidata
Marš 23rd, 2021
Izvučena ocjena najniže rangiranog kandidata
280
Pravilo izjednačenja
N / A
Imajte na umu:
*Kuvari (6322) i kuhinjski pomoćnici (6711) su uklonjeni sa liste prihvatljivih zanimanja i stoga se ta zanimanja ne razmatraju u trenutnom izvlačenju

* Više izvlačenja će se desiti iz istog bazena. Ako se kandidat prijavio od septembra 2020. i nije ostvario posljednji žrijeb, može postojati mogućnost da bude izvučen u sljedećem krugu.

Datum
Septembar 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
22. septembar 2020 u 17:29
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Avgust 26, 2020
Broj izdatih pozivnica
12
Datum i vrijeme runde
26. avgusta 2020. u 1:35
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
225
Pravilo izjednačenja
Juli 10, 2020
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
10
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 32 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
235
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
Može 22, 2020
Broj izdatih pozivnica
2
Datum i vrijeme runde
Maja 22, 2020 na 1: 33 pm
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
136
Pravilo izjednačenja
N / A
Datum
April 23, 2020
Broj izdatih pozivnica
6
Datum i vrijeme runde
April 23, 2020 na 8: 20 am
Bod najniže rangiranih kandidata pozvanih
280
Pravilo izjednačenja
April 15, 2020 na 4: 28 pm