Напред към съдържание

Ключови сектори

A A A

Предприемаческият дух на Град Голям Съдбъри започна с нашата минна индустрия. Нашият успех в добива и неговите услуги за поддръжка създадоха стабилна екосистема, която позволи на други сектори да процъфтяват.

Днес предприемачеството е крайъгълен камък на нашата икономика с близо 9,000 малки и средни предприятия, които работят в нашата общност. Привлякохме най-добрите таланти и изследователи от цял ​​свят, тъй като се разграничихме в нашите ключови сектори, които продължават да надграждат нашите силни страни и да подхранват растежа на нашата общност.