Напред към съдържание

Достъпност

A A A

Като подразделение на град Голям Съдбъри, Икономическото развитие се ангажира да гарантира, че услугите, които предоставяме, са достъпни за всеки, независимо от възможностите му. Посетете Голям Съдбъри за да научим повече за това как събираме обратна връзка и работим за премахване на бариерите пред достъпността в нашата общност.

Заявете документ за алтернативен формат

Контакти ако искате да поискате документ, наличен на нашия уебсайт, в алтернативен формат. Ще работим с вас, за да намерим подходящ формат, който отчита вашите нужди за достъпност.